Termenii programului de afiliere Artlogo

Prin acceptarea de a fi afiliat în Programul de afiliere Artlogo ("Programul"), sunteți de acord să vă supuneți următorilor termeni și condiții ("Termeni").

În calitate de afiliat, vă veți ține la curent cu acești termeni și condiții, deoarece ne rezervăm dreptul de a actualiza și de a modifica Termenii din când în când, fără notificare prealabilă. Schimbările includ, dar nu se limitează la orice amendamente, modificări și/sau îmbunătățiri ale Programului, cum ar fi noi caracteristici și resurse. Utilizarea în continuare a Programului după oricare dintre aceste actualizări și modificări va constitui consimțământul dumneavoastră cu privire la aceste actualizări și modificări.

Orice încălcare a acestor Termeni poate avea ca rezultat, printre altele, rezilierea sau suspendarea drepturilor dvs. de a fi afiliat și pierderea oricăror plăți restante ale comisioanelor de recomandare ale afiliaților câștigate în timpul încălcării.

PROMOȚIE. După acceptarea în program, vă vor fi puse la dispoziție linkurile oficiale. Veți utiliza numai codul de linking obținut de la noi, fără nicio manipulare. Vă este interzis să copiați, să semănați sau să oglindiți în vreun fel aspectul site-ului nostru web pentru a da impresia că site-ul dvs. este site-ul nostru web sau orice parte a acestuia, inclusiv, dar fără a se limita la încadrarea site-ului nostru web în orice mod. În plus, nu veți acționa, încuraja sau solicita utilizatorilor, direct sau indirect, să facă clic pe linkurile către site-ul web al companiei și/sau să genereze clicuri sau comenzi prin orice mijloace care ar putea fi interpretate în mod rezonabil ca fiind coercitive, stimulative, înșelătoare, rău intenționate sau frauduloase în orice alt mod.

În calitate de afiliat, nu veți întreprinde sau omite să întreprindeți nicio acțiune care ar putea afecta imaginea sau reputația Artlogo. Nu veți vorbi de rău în niciun fel sau nu veți face comentarii cu privire la afacerea Artlogo și la produsele/serviciile sale care pot afecta relațiile și afacerile sale cu clienții/clienții.

TAXĂ DE REFERINȚĂ. Veți primi un comision de recomandare egal cu un procent din încasările primite în urma achizițiilor eligibile efectuate pe site-ul web al Companiei (Vă rugăm să consultați comunicarea noastră prin e-mail cu privire la acest aspect). Comisioanele de recomandare sunt câștigate numai dacă un client efectuează o plată integrală și numai prin intermediul link-urilor care sunt urmărite și raportate automat de sistemele noastre. Trebuie să vă asigurați că clienții pe care îi recomandați vor utiliza în mod corespunzător link-ul de recomandare pentru ca achiziția să fie urmărită de sistemul nostru. Orice achiziție care nu este înregistrată sau urmărită de sistemul nostru nu va fi creditată ca fiind recomandarea dumneavoastră și, prin urmare, nu vă va aduce niciun comision.

Fiecare plată de achiziție va fi verificată pe baza tranzacțiilor reale, prin urmare ne rezervăm dreptul de a verifica și de a modifica comisioanele de recomandare pe baza comenzilor plătite efectiv.

PLATĂ. Eliberarea comisionului de recomandare se face în fiecare zi de 1 a lunii. Modalitatea de plată va fi convenită înainte de intrarea în vigoare a acestui acord (a se vedea și e-mailul), dar poate fi modificată la discreția noastră.

Plățile rambursate de clienți sau plățile decontate din orice motiv nu se califică pentru comisioanele de recomandare. Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a amâna eliberarea comisionului până la investigarea problemei.

Ne rezervăm dreptul de a descalifica și de a renunța la comisioanele de recomandare câștigate prin metode de vânzare sau de marketing frauduloase, ilegale sau excesiv de agresive și discutabile. Încălcarea oricăruia dintre termenii și condițiile prevăzute în prezentul document va justifica, de asemenea, descalificarea și/sau rezilierea afilierii.

RELAȚII ȘI OBLIGAȚII. Nimic din acest acord nu va crea un parteneriat, o asociere în participațiune, o agenție, o franciză, un reprezentant de vânzări sau o relație de angajare între dumneavoastră și Artlogo. Nu veți avea nicio autoritate de a face sau de a accepta oferte sau declarații în numele nostru. Nu veți face nicio declarație, fie pe site-ul dvs. sau în alt mod, care ar putea contrazice în mod rezonabil ceva din acești Termeni.

Nu vom fi în niciun fel răspunzători pentru orice sumă sau tip de pierdere sau pagubă care ar putea rezulta pentru dumneavoastră sau pentru o terță parte, dacă o astfel de pierdere sau pagubă este cauzată de propriile dumneavoastră declarații eronate, neglijență, acte frauduloase și ilegale.Mai mult, orice declarații făcute de către afiliat care contravin regulilor, politicilor sau procedurilor noastre de operare nu ne angajează și, prin urmare, nu creează nicio răspundere din partea noastră.

COMUNICAREA PRIN E-MAIL. Termenii reprezintă întregul acord dintre noi în ceea ce privește utilizarea programului. Cu toate acestea, în plus față de acești termeni și condiții, orice acord sau confirmare efectuată și făcută prin e-mail va fi, de asemenea, obligatorie, cu condiția ca amândoi să fi fost de acord și să fi consimțit la aceasta. Prin urmare, orice aspect asupra căruia am convenit prin e-mail va face parte din acești Termeni.

ÎNCETAREA. Noi, la discreția noastră exclusivă, ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a rezilia contul dvs. de afiliat și de a refuza orice utilizare curentă sau viitoare a Programului sau a oricărui alt serviciu, din orice motiv și în orice moment. O astfel de reziliere va duce la dezactivarea sau ștergerea contului dvs. de afiliat, precum și la pierderea și renunțarea la toate taxele de recomandare potențiale sau acumulate în contul dvs. dacă ați încălcat sau ați încălcat termenii și condițiile Programului. Toate comisioanele de recomandare câștigate prin metode de vânzare sau de marketing frauduloase, ilegale sau excesiv de agresive și discutabile vor fi pierdute necondiționat.

Pe de altă parte, Afiliatul poate rezilia acest acord în orice moment prin transmiterea unei notificări scrise corespunzătoare către Artlogo cu cel puțin cinci (5) zile înainte de data de reziliere intenționată.